Menu

S.D. CREW – SOUTĚŽNÍ TÝMY

KIDS TEAM

Soutěžní tým pro pokročilé tanečníky dětské věkové kategorie. Tréninky se zaměřují především na širokou škálu moderních street dance stylů (hip hop, house, …). Děti si rozšiřují koordinaci těla a zdokonalují se především v tanci. Stejně jako v jiných kurzech i zde je dbán důraz na práci v kolektivu. Mezi naše poslední úspěchy patří 2. Vícemist České republiky 2015, 2016.

2x týdně 90 minut // víkendová soustředění


JUNIOR TEAM SKILLZ

Junior team skillz je tým pokročilých 13-15 let. V lekcích dbáme na individuální projev tanečníků, zdokonalení v široké škále street dance stylů. Naše vystoupení se pravidelně již několik let umísťují mezi absolutní špičkou v České republice. Našimi úspěchy jsou třeba Mistr České republiky 2012 nebo Vicemistr České republiky 2013, 2014 a 2. Vicemistr republiky 2015, 2016 ve Street Show a nejnověji 2. Vicemistr České republiky v IDO Hip Hopu 2018.

 

2x týdně 90 minut // víkendová soustředění


JUNIOR TEAM NEWBIES

Junior team newbies je tým začátečníků a mírně pokročilých tanečníků. Stejně jako v junior team skillz dbáme na individuální projev tanečníků, zdokonalení v široké škále street dance stylů. Součástí celoroční práce je taky naučení se práce v kolektivu. Součástí lekcí byvá pravidelně zvětšování rozsahů i fyzická kondice.

2x týdně 90 minut // víkendová soustředění


STREET COMPANY

Jedná se o nejstarší taneční složku celého TAKTu Liberec. Základ tvoří nejen tanečníci ale i lektoři TAKTu Liberec, kteří sami aktivně tancují a vzdělávají se. V lekcích se věnujeme zdokonalování v různých tanečních stylech street dance: hip hop, house, dancehall, wack, … Pravidelně se účastníme různých workshopů a soustředění. Naše zaměření je nejen soutěžní, kde jsme od roku 2000 pravidelným účastníkem finálových a medailových umístění nejen v České republice ale i v zahraničí.
Mezi naše poslední úspěchy patří titul Vicemistra republiky 2018 a 2017 v IDO Hip Hopu, Mistra republiky Street Show 2016, 2. Vícemistra republiky 2015, Mistra Čech 2012 a 2. Vicemistra České republiky 2012
Věnujeme se také komerčním vystoupením a projektům.
2x týdně 60 minut // víkendová soustředění